Algemene voorwaarden

Ferring Website Gebruiksvoorwaarden
GELIEVE DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG TE LEZEN ALVORENS DEZE WEBSITE TE GAAN GEBRUIKEN.
Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat, verlaat dan deze website en hou geen rekening met de informatie hieronder.

Algemene Informatie
Deze website bevat informatie in verband met Ferring International Center S.A. en zijn filialen, hierna genoemd de Ferring-groep, die belangrijk kan zijn voor de werknemers en klanten van Ferring, maar ook voor het grote publiek. Met filialen bedoelt men elke juridische entiteit die zeggenschap heeft, gecontroleerd wordt door of onder gezamenlijke controle staat door of onder gezamenlijke zeggenschap staat van Ferring International Centre S.A. Voel u vrij om door deze website te bladeren. Uw toegang tot en gebruik van de informatie in deze website is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden en alle van toepassing zijnde wetten. Door deze website te bezoeken en te bekijken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, zonder beperking of kwalificatie, en erkent u dat deze voorwaarden alle andere overeenkomsten tussen u en Ferring vervangen.

Ferring onderhoudt deze website voor uw persoonlijk gebruik. Deze website en de inhoud ervan zijn bedoeld om te voldoen aan de wetten en voorschriften van België. Hoewel u deze website buiten België kunt openen, wordt deze geadministreerd en beheerd in België.

Productinformatie
Auteursrecht en gebruiksbeperking van materiaal (niet-commercieel gebruik)
Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle tekstuele of grafische informatie die u vanaf deze website kopieert, afdrukt of downloadt wordt aan u in licentie gegeven door Ferring en/of haar dochterondernemingen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik thuis, op voorwaarde dat u geen copyright, handelsmerk of andere eigendomsrechten wijzigt of verwijdert.

Beperking van aansprakelijkheid
Ferring zal redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige, volledige en bijgewerkte informatie op deze website op te nemen, maar Ferring biedt geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid, volledigheid of frequentie waarop deze informatie wordt bijgewerkt. Alle gebruikers stemmen ermee in dat toegang tot deze website op eigen risico is en dat noch Ferring noch enige partij die betrokken is bij het maken of leveren van deze website aansprakelijk is voor schade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, speciale, directe of indirecte, incidentele, of gevolg- of punitieve schade (zelfs als Ferring op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade) die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de informatie op deze website, fouten of weglatingen, drukfouten, verouderde informatie, technische of prijsonnauwkeurigheden, typografische of andere fouten die op deze website voorkomen. Deze beperking omvat schade aan of voor virussen die uw computerapparatuur kunnen infecteren.

Disclaimer
Informatie en gerelateerde materialen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze website en alle informatie en bijbehorende bestanden die het bevat, worden “zoals het is” verstrekt. Ferring geeft geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid, juistheid, “up-to-dateness”, geschiktheid, functionaliteit, beschikbaarheid of werking van deze website of de informatie of bestanden die deze bevat. Door deze website te gebruiken, gaat u uit van het risico dat de informatie en het materiaal op deze website onvolledig, onnauwkeurig, verouderd of mogelijk niet aan uw behoeften en vereisten voldoet. Ferring doet uitdrukkelijk afstand van alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, de garanties of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en zonder inbreuk met betrekking tot deze website en informatie, afbeeldingen en materialen die hierin zijn opgenomen.

Productinformatie
VSL#3® Voedingssupplement
VSL#3® is een voedingssupplement dat 450 miljard levende melkzuurbacteriën en bifidobacteriën bevat van 8 verschillende stammen.
Ingrediënten: 450 miljard levende melkzuurbacteriën en bifidobacteriën (basis: maïszetmeel): Streptococcus thermophilus, bifidobacteria (B. breve, B. longum*, B. infantis*), lactobacilli (L. acidophilus, L. plantarum, L. paracasei, L. delbrueckii subsp. bulgaricus**); maltose; antiklontermiddel: siliciumdioxide.
*Onlangs geherclassificeerd naar B. animalis subsp. lactis
**Onlangs geherclassificeerd naar L. helveticus
VSL#3® is een voedingssupplement. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.
Aanbevolen dosering: 1-2 zakjes per dag (450-900 miljard bacteriën). Los de inhoud van een zakje op in water, yoghurt, appelsap of een andere koude, koolzuurvrije drank en drink het onmiddellijk op. De dagelijks aanbevolen dosering niet overschrijden. Soms kan een opgeblazen gevoel ontstaan tijdens de eerste dagen van het gebruik van VSL#3®. Dit is een normaal en tijdelijk verschijnsel wat bij dit soort voedingssupplementen voor kan komen.
Verpakking: VSL#3® bevat 30 zakjes per verpakking, 4,4 g per zakje.
Dit product bevat geen kunstmatige kleurstoffen, conserveermiddelen of kunstmatige zoetstoffen.
Dit product bevat GEEN soja, geen gluten en is vrij van lactose of melkproducten. Bewaren: In ongeopende toestand en gekoeld bewaard (2-8°C), zijn de zakjes houdbaar tot de op de verpakking vermelde vervaldatum. Dit
product kan gedurende maximaal een week bij kamertemperatuur (max. 25°C) bewaard worden zonder nadelige invloed op de inhoud.
Bewaren buiten het bereik van jonge kinderen.
VSL#3® is een geregistreerd handelsmerk van Actial Farmaceutica Srl.
Fabrikant: Nutrilinea Srl, via Gran Bretagna 1, 21013 Gallarate (VA), Italië Verdeler BE: Ferring N.V., Capucienenlaan 93C, B-9300 Aalst

Betreffende uw privacy
Toegang tot deze website kan worden gecontroleerd door Ferring. Indien gecontroleerd, worden de opgevraagde URL’s, de machine die de aanvraag heeft gedaan en het tijdstip van de aanvraag geregistreerd voor toegangsstatistieken en beveiligingsdoeleinden. Uw gebruik en toegang tot deze website houdt in dat u instemt met dergelijke algemene bewaking. Raadpleeg FERRING PRIVACY POLICY voor details over hoe informatie van de website kan worden verzameld en gebruikt.

Handelsmerken
Alle merknamen en logo’s van Ferring-producten die op deze website verschijnen, aangeduid met een handelsmerksymbool of een ander type dan de omringende tekst, zijn handelsmerken van Ferring B.V. behalve waar anders aangegeven. Alle product- of handelsnamen van derden die op deze website voorkomen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren en Ferring claimt geen eigendomsrecht op hen.

Geen licentie
Niets op deze website mag worden opgevat als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om in welk vorm of op welke manier dan ook een patent, copyright of handelsmerk van Ferring te gebruiken. Houd er rekening mee dat Ferring zijn intellectuele eigendomsrechten beschermt in de ruimste zin van de wet.

Inzendingen (informatie voor Ferring)
Het indienen van ongewenste informatie, zoals vragen, opmerkingen of suggesties, aan Ferring, hetzij via deze website of via een ander communicatiemiddel, zal NIET als vertrouwelijk worden beschouwd. Ferring heeft geen enkele verplichting jegens u met betrekking tot dergelijke informatie. Door informatie aan Ferring te verstrekken, begrijpt u dat het Ferring vrij is om de informatie zonder beperking te reproduceren, te gebruiken, vrij te geven, weer te geven, te vertonen, te verzenden, uit te voeren, afgeleide werken te maken en deze aan anderen te verspreiden, en anderen toestemming te geven om hetzelfde te doen. Bovendien is het Ferring vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in dergelijke informatie voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten en andere items waarin dergelijke ideeën, concepten, knowhow of technieken opgenomen worden.

Andere
Deze gebruiksvoorwaarden voor websites worden beheert door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. Indien een bepaling hierin onwettig, ongeldig of om enige reden onuitvoerbaar wordt geacht, dan zal die bepaling worden geëlimineerd of beperkt tot de minimaal noodzakelijke mate en een dergelijke verwijdering of beperking heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Ferring en u met betrekking tot het onderwerp hierin en u gaat ermee akkoord Ferring schadeloos te stellen voor alle claims of schade die voortvloeit uit uw verzuim om zich aan deze algemene voorwaarden te houden.

De Ferring-website kan van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn vanwege technische, telecommunicatie, software en hardware problemenen, fouten van derden, updates of constructie. Ferring kan niet voorspellen of controleren wanneer dergelijke downtime kan optreden en heeft geen controle over de duur van of aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van dergelijke downtime.

Ferring behoudt zich het recht voor om materiaal van deze website te allen tijde te wijzigen of verwijderen.

Ferring kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door dit bericht bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient daarom deze voorwaarden regelmatig te controleren om de dan geldende Gebruiksvoorwaarden te herbekijken.

Deze website werd mogelijk gemaakt door HELVET Health en getest tegen de volgende webbrowsers: Microsoft Internet Explorer versie 8 en hoger, Google Chrome, Mozilla Firefox en Safari-browsers.